logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

I N F O R M A C J A

Lasowice Wielkie, 2012 - 12 - 21

 

I N F O R M A C J A

Z wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2012 roku w  sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice wymienionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/11 z dnia 28.02.2011 r. oraz nr 217/12    z dnia 22.10.2012 r. :

 

dz. nr 2, k.m. 13 o powierzchni 0,1216 ha;

dz. nr 359/19, k.m. 7 o powierzchni 0,1100 ha;

 

 Komisja w składzie :

 

1. Joachim Smolnik      -        Przewodniczący

2. Grażyna Wyrwa                 -        Członek

3. Zygmunt Jacheć                 -        Członek

 

Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 17 grudnia 2012 roku, żaden z oferentów nie złożył żądanego wadium.

 

 

 

 

 

Sekretarz Gminy

/-/ Joachim Smolnik

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 576
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-12-21 09:39:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-12-21 09:39:47