logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 

dotyczące konsultacji projektu

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

Konsultacje trwają od 18 do 26 LUTEGO 2013 r.

Treść projektu REGULAMINU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat

 

Pliki do pobrania:
PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

Metryka

Liczba odwiedzin 606
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-02-19 08:49:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-02-19 08:49:10