logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., 647 z późn. zm.) oraz art.49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania:

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pięciu punktów oświetlenia ulicznego z zasilaniem linią kablową NN na dz. nr: 178/126; 274/126; 213/123; 214/123 k. m. 1  w miejscowości Szumirad.

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami

inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Metryka

Liczba odwiedzin 567
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-04-25 13:55:25
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-04-25 13:55:25