logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomieniemo wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 13.05.2013 r.

ZP.271.3.2013

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium : najniższa cena) wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

za cenę 672 132,00 zł brutto

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba punktów

1

PPUH PETER

63-600 Kępno
ul. Wrocławska 61

54,59

2

EKO-TRANS
Jan Kurowski

46-082 Kup
ul. Brynicka 16b

-

3

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole
Al. Przyjaźni 9

100

 

 

Lasowice Wielkie, 13.05.2013 r.

ZP.271.3.2013

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium : najniższa cena) wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

za cenę 672 132,00 zł brutto

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba punktów

1

PPUH PETER

63-600 Kępno
ul. Wrocławska 61

54,59

2

EKO-TRANS
Jan Kurowski

46-082 Kup
ul. Brynicka 16b

-

3

REMONDIS Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole
Al. Przyjaźni 9

100

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1852
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-05-13 10:59:02
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-05-13 10:59:02