logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE

Lasowice Wielkie, dnia 24.06.2013r.

 
ZP.271.4.2013r.
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie”.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
         Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Libanie   za cenę  39 270,31 zł. brutto ( 100 pkt).
 
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
L. pkt
1.
Zakład Gospodarki Komunalnej „
GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
 Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
100
2.
Firma LEO Dagmar Malkusz, ul. Strzelecka 60, 47-320 Gogolin
-
3
REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza
83,35

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1813
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-06-24 16:19:49
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-06-24 16:19:49