logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 19 lipca 2013 r. / piątek /godz. 9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 

                                                                             Lasowice Wielkie, dnia 09.07.2013 r.
 
RG.0004.26.2013
 
 
 
                                           
 
                                                Z A W I A D O M I E N I E
 
                     Zwołuję na dzień 19 lipca 2013 r. / piątek /godz. 9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
 
Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad /quorum /.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
  7. Pytania, wnioski, interpelacje.
  8. Dyskusja.
  9. Odpowiedzi.
  10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy
 
                                                                                                   Rajmund Kinder
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1653
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-07-10 13:19:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-07-10 13:19:41