logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: ZP/3/2013                                                          

                                                                                            Chocianowice 16.07.2013r.

 

 

                                                                      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU NA

 

Opracowanie, konsultacje, recenzje, testowanie interdyscyplinarnych programów nauczania
w oparciu o TIK oraz stworzenie platformy e-learningowej i jej interaktywnych zasobów edukacyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach projektu POKL Działanie 3.3.4 „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”

 

 NR REFERENCYJNY ZP/3/2013.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez:

Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A

46-282 Lasowice Wielkie

Internet: http://bip.lasowicewielkie.pl/

NIP: 7511683021,  REGON: 531413024

Realizator projektu:

Zespół Gimnazjalno Szkolno – Przedszkolny

Chocianowice 78

46-280 Lasowice Małe

Tel.:  77 413 26 07  Fax: 77 413 27 58

 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie, konsultacje, recenzje, testowanie interdyscyplinarnych programów nauczania w oparciu o TIK oraz stworzenie platformy e-learningowej i jej interaktywnych zasobów edukacyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach projektu POKL Działanie 3.3.4 „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”   nr referencyjny ZP/3/2013 w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na części. W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło ogółem 64 oferty w tym na część nr 1 – 1 oferta, na część nr 2 – 1 oferta, na część nr 3 – 1 oferta, na część 4 – 1 oferta, część nr 5 – 1 oferta, na część nr 6 – 1 oferta, na część nr 7 – 1 oferta, na część 8 – 1 oferta, część nr 9 – 1 oferta, na część nr 10 – 1 oferta, na część nr 11 – 1 oferta, na część nr 12 – 1 oferta, na część nr 13 – 1 oferta, na część 14 – 1 oferta, część nr 15 – 1 oferta, na część nr 16 – 1 oferta, na część nr 17 – 1 oferta, na część 18 – 1 oferta, część nr 19 – 1 oferta, na część nr 20 – 1 oferta, na część nr 21 – 1 oferta, na część nr 22 – 1 oferta, na część nr 23 – 1 oferta, na część 24 – 1 oferta, część nr 25 – 1 oferta, na część nr 26 – 1 oferta, na część nr 27 – 1 oferta, na część 28 – 1 oferta, część nr 29 – 1 oferta, na część nr 30 – 1 oferta, na część nr 31 – 1 oferta, na część nr 32 – 1 oferta, na część nr 33 – 1 oferta, na część 34 – 1 oferta, część nr 35 – 1 oferta, na część nr 36 – 1 oferta, na część nr 37 – 1 oferta, na część 38 – 1 oferta, część nr 39 – 1 oferta, na część nr 40 – 1 oferta, na część nr 41 – 1 oferta, na część nr 42 – 1 oferta, na część nr 43 – 1 oferta, na część 44 – 1 oferta, część nr 45 – 1 oferta, na część nr 46 – 1 oferta, na część nr 47 – 1 oferta, na część 48 – 1 oferta, część nr 49 – 1 oferta, na część nr 50 – 1 oferta, na część nr 51 – 1 oferta, na część nr 52 – 1 oferta, na część nr 53 – 1 oferta, na część 54 – 1 oferta, część nr 55 – 1 oferta, na część nr 56 – 1 oferta, na część nr 57 – 1 oferta, na część 58 – 1 oferta, część nr 59 – 1 oferta, na część nr 60 – 1 oferta, na część nr 61 – 1 oferta, na część nr 62 – 1 oferta, na część nr 63 – 1 oferta, na część 64 – 1 oferta.

 

 

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokonał oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie naspujących kryterw:

- CENA                           60 %

- WYKSZTAŁCENIE      20 %

- DOŚWIADCZENIE      20 %

Zestawienie wszystkich ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium wykształcenie

Liczba punktów w kryterium doświadczenie

Razem punktów

1

Grażyna Tetelmajer, Kluczbork, ul. Gierymskiego 5, 46-200 Kluczbork

1

60,00

15,00

15,00

90,00

1

Stefania Jagło, Opole, ul. Szymanowskiego 2/3, 45-724 Opole

2

60,00

10,00

20,00

90,00

1

Joanna Piłat, Kluczbork, ul. Norwida 14d/10, 46-203 Kluczbork

3

60,00

15,00

15,00

90,00

1

Katarzyna Bugajska - Kopaniecka, Kluczbork, ul. Witosa 2, 46-200 Kluczbork

4

60,00

10,00

15,00

85,00

1

Alicja Księżarek, Młyny 82a, 46-325 Rudniki

5

60,00

10,00

15,00

85,00

1

Krystyna Kosek, Kluczbork, ul. Generała Okulickiego 66, 46-200 Kluczbork

6

60,00

10,00

15,00

85,00

1

Katarzyna Rakoczy, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 4, 46-200 Kluczbork

7

60,00

5,00

15,00

80,00

1

Mirosław Gos, Kluczbork, ul. Jagiellońska 20/4, 46-203 Kluczbork

8

60,00

10,00

10,00

80,00

1

Iwona Szczepanowska, Wołczyn, ul. Powstańców 5/6, 46-250 Wołczyn

9

60,00

15,00

15,00

90,00

1

Sławomir Tetelmajer, Kluczbork, ul. Gierymskiego 5, 46-200 Kluczbork

10

60,00

15,00

15,00

90,00

1

Iwona Baldy , Kluczbork, ul. Juliana Fałata 9, 46-200 Kluczbork

11

60,00

15,00

15,00

90,00

1

Metryka

Liczba odwiedzin 2509
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-07-18 23:20:30
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-07-18 23:20:30