logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lasowice Wielkie, dnia 09.09.2013r.

 
 
ZP.271.6.2013r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2013r.w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „   Cz. 1 - Przebudowy istniejącego placu w miejscowości Tuły, Cz. 2 - Przebudowy istniejącego placu w miejscowości Lasowice Małe”.
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 5  złożonej przez Wykonawcę: BRUKMAR s.c Marcin Deska, Mariusz Wąs, ul. Ogrodowa 41, 42-100 Kłobuck - za cenę:
 I Część zamówienia - 66 528,42 zł brutto
II Część zamówienia - 45 940,62 zł brutto
 
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
Część. I zamówienia
Część II zamówienia
1.
EFEKT MAX ul. Kozielska 14a, 47-224 Kędzierzyn Kożle
66,35
72,40
2.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
63,69
64,70
3
Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy BET-BRUK, Zbigniew Bryś, ul.Niepolewskich 14, 42-700 Lubliniec
67,32
67,57
4
Zakład Usługowo-Budowlany GRANIX Krzysztof Baumert, Wachów ul. Długa 3a, 46-300 Olesno
68,58
54,48
5
BRUKMAR s.c Marcin Deska, Mariusz Wąs, ul. Ogrodowa 41, 42-100 Kłobuck
100
100
6
P.H.U CHECK-POINT Ginter Blys, Chocianowice 289, 46-280 Lasowice Małe
-
-

Metryka

Liczba odwiedzin 3221
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-09-09 13:40:17
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-09-09 13:40:17