logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie 19.09.2013 r.

 

GK.6733.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do wiadomości  :

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 15 kV w ramach zadani „Modernizacja linii napowietrzno kablowej 15 kV 40800 SN GPZ Kuniów – RS Lasowice i 41900 GPZ Kuniów – Trzebiszyn Ferma” na dz. nr: 665/81; 522/131; 521/131,  k. m. 2  w miejscowości Jasienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 553
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-09-19 16:24:11
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-09-19 16:24:11