logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE budowa linii kablowej 15 kV

                                                                                                   Lasowice Wielkie 28.10.2013 r.

 

GK.6733.8.2013

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) informuję, o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. przedsięwzięcia: budowa linii kablowej 15 kV w ramach zadania   „Modernizacja linii napowietrzno kablowej 15 kV SN GPZ Kuniów – RS Lasowice i 41900 GPZ Kuniów – Trzebiszyn Ferma”

 

W związku z powyższym zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 542
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-10-28 10:19:53
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-28 10:19:53