logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Sprawozdanie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 


 

Sprawozdanie  

sporządzone dnia 18 listopada 2013r.

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

 

1. W dniach 05 – 14 listopada 2013r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014.

2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 04 listopada 2013 r.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 j.t.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl.

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 Do pobrania : sprawozdanie.pdf

Sporządziła: Grażyna Wyrwa

 

Metryka

Liczba odwiedzin 517
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-11-19 12:27:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-11-19 12:27:00