logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 03.12.2013 r.

ZP.271.10.2013

Wykonawcy
biorący udział w postepowaniu

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wraz z przylegającą infrastrukturą – parkingi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium : najniższa cena) wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część II zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część III zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część IV zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część V zamówienia – złożono 1 ofertę. Wykonawca wykluczony z postępowania.

Część VI zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część VII zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część VIII zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część IX zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 38,00 zł/km,

Część X zamówienia - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40 – cena brutto 30,00 zł/km.

Oferty są najkorzystniejsze cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletne pod względem formalnym oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr części zamówienia

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Liczba punktów

I

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 3A

-

-

P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys

46-280 Lasowice Małe, Chocianowice 289

129,00 zł/km

29,46

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

II

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 3A

-

-

GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE Rajmund Jantos

46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123

-

-

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

III

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40

-

-

GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE  Rajmund Jantos

46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123

-

-

USŁUGI ROLNICZE
Andrzej Marona

46-243 Bogacica, Bażany,
ul. Leśna 13

75,60 zł/km

50,26

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

IV

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

AGRO SERWIS Gerard Sowieja

46-200 Kluczbork
Kuniów 80

168,00 zł/km

22,62

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40

-

-

USŁUGI ROLNICZE
Andrzej Marona

46-243 Bogacica, Bażany
ul. Leśna 13

123,12 zł/km

30,86

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

V

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

VI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40

-

-

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

VII

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

VIII

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

Szczęsny Ryszard

46-282 Lasowice Wielkie, Laskowice, ul. Wiejska 74

59,78 zł/km

63,57

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

IX

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

38,00 zł/km

100

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

46-200 Kluczbork, Smardy Górne, ul. Kościelna 1/40

-

-

GOSPODARSTWO ROLNE I USŁUGI ROLNICZE  Rajmund Jantos

46-280 Lasowice Wielkie Gronowice 123

-

-

USŁUGI KOPARKOWE
Piotr Marona

46-243 Bogacica, Bażany,
ul. Leśna 13

75,60 zł/km

50,26

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

X

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

30,00 zł/km

100

P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys

46-280 Lasowice Małe Chocianowice 289

290,00 zł/km

10,34

ARKADIUSZ SYKOŚ

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

-

-

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3189
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-12-03 12:30:15
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-03 12:30:15