logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert

Lasowice Wielkie 24.02.2014

 

 

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego

w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w pierwszym półroczu 2014 roku

przez organizacje pozarządowe

 


 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 350/14 z dnia 27 stycznia 2014, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2014 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 20 lutego 2014 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 349/14  z dnia 20 stycznia 2014 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

1/  LZS Lasowice Wielkie

 

w wysokości:

7 500 zł

2/  LZS Gronowice

 

w wysokości:

13 750 zł

3/  LZS Chocianowice

 

w wysokości:

13 750 zł

 

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

 

Metryka

Liczba odwiedzin 600
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-02-25 12:40:08
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-02-25 12:40:08