logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014

 

Lasowice Wielkie 04.03.2014
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2014
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 351/14 z dnia 29 stycznia 2014, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2014 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 lutego 2014 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 20 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 349/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 20 000 zł.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 484
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-03-04 14:05:36
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-03-04 14:05:36