logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie

 

Lasowice Wielkie, dnia 10.04.2014r.  
ZP.271.3.2014r. 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie.” Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 8 złożonej przez Wykonawcę: PAN-GAZ Częstochowa S.A. ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa   za cenę  159 279,26 zł. brutto ( 100 pkt).
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
M-Bud Bogusław Kulczycki
ul. Krzemieniecka 68/3, 45-332 Opole
x
2.
Instalacje Grzewczo – Sanitarne Andrzej Krężel, ul. Partyzancka 33, 46-060 Prószków
94,32
3
Handel i Usługi „ALEKS” Jerzy Preiss,
Gubin 66-620,
ul. Gen. Puławskiego 70
x
4
P.P.U.H. PAGA-PRO
ul. Piastowska , 47-303 Krapkowice
x
5
Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD, ul. Kępska 10, 45-129 Opole
33,93
6
WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna, ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole
82,17
7
Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89,
46-320 Praszka
79,91
8
PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A.
ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa
100
9
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe POLTECHNIC ul. Marszałka Roli Żymierskiego 28, 59-230 Prochowice
63,03
10
Roboty Ziemne Arnold Wocław,
Ul. Bocianowa 19, 46-022 Zawada
99,76

 
Wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny ofert: cena = 100% po spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ.  

Metryka

Liczba odwiedzin 1529
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-04-10 15:56:29
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-10 15:56:29