logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Remont drogi gminnej nr 101439 - wybór

Lasowice Wielkie, dnia 21.05.2014r.  

ZP.271.6.2014r. 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 W prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont drogi gminnej nr 101439 łączącej miejscowość Gronowice – Ciarka ” Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: PPUH TOMBUD, ul. Słowackiego 12/40, 46-300 Olesno   za cenę  844 857,63 zł. brutto ( 100 pkt). Do upływu terminuskładania ofert złożonych zostało 6 ofert.
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8,
42-283 Boronów
72,12
2.
OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec
95,05
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11,     42-700 Lubliniec
92,63
4
PPUH TOMBUD ul. Słowackiego 12/40, 46-300 Olesno
100
5
 Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT Spółka Jawna
ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork
88,29
6
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Sp. Jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno
94, 49

Metryka

Liczba odwiedzin 2395
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-05-21 14:32:49
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-05-21 14:32:49