logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E

Lasowice Wielkie 23.05.2014 r

GK.6733.4.2014

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 roz. 647 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 20 maja 2014 r. zostało wszczęte na żądanie: Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje mgr inż. Andrzej Neustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej”,

obręb Laskowice

dz. nr: 46, 22 K. m. 2

dz. nr: 300, 436/62, 101, 477/96 K. m. 3

dz. nr: 1, 394/95, 551/118, 552/118, 313/77, 312/46, 387/82, 128 K. m. 6

dz. nr: 361/1, 4, 375/8, 110, 79, 5, 390/9, 389/8, 282/15, 283/15, 257/29, 16, 113, 41, 45,

           349/98, 365/75, 122 K. m. 7

dz. nr: 101, 109, 54 K. m. 12 

dz. nr: 40/25, 26, 27, 28 K. m. 13

dz. nr: 134/17, 144/16, 33, 61 K. m. 14

dz. nr: 84, 33, 85, 175/19 K. m. 15

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

Metryka

Liczba odwiedzin 519
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-05-23 12:57:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-05-23 12:57:49