logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2023 ROKU

Lasowice Wielkie 12.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2023 ROKU.

 

 

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 569/23 z dnia 19 kwietnia 2022, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 10 maja 2023 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 43 030 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 547/23  z dnia 01 lutego 2023 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 7 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Przyjaciół Wsi Laskowice

4 550

4 550

Bliskie spotkanie

z legendami i historią

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4 825

9 800

Korzystamy z dóbr kultury

i tradycji regionu

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

4 400

4 800

Prezentacje Artystów Lokalnych

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

4 425

6 600

Kultura i tradycja

w wieczornym klimacie

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 200

5 680

Lasowice Małe

– wioska  z kulturą

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

4 000

8 000

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki

w Wiosce Muzykantów

7

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

3 600

3 600

50 lat minęło… Jubileusz Gminy Lasowice Wielkie

RAZEM:

30 000

43 030

 

                                                     

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 240
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-05-16 14:12:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-05-16 14:12:58