logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia: "Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz ( gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno) ” na części dz. nr 75/7 arkusz mapy 9, na dz. nr: 75/3; 152 ark. mapy 9, dz. nr: 73/3; 74/1; 127/1 ark. mapy 8 w miejscowości Chudoba"

Lasowice Wielkie 02.04.2019r.

 

 

 

 

GK.6733.1.2019.ZJ

 

 

         O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 01 kwietnia 2019r. zostało wszczęte na żądanie firmy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Joanna Skrobiś, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o. - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz ( gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno) ” na części  dz. nr 75/7 arkusz mapy 9, na dz. nr: 75/3; 152 ark. mapy 9, dz. nr: 73/3; 74/1; 127/1 ark. mapy 8 w miejscowości Chudoba,

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chudoba 
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4. A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 225
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-02 15:22:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-02 15:22:52