logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Przetargi

22.09.2020

Zarządzenie nr 214/20 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

15.09.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

10.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

10.06.2020

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

07.05.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

13.01.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

20.11.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

11.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 R.

11.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

29.08.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

16.08.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

31.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

01.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

28.06.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

17.06.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.06.2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

11.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

04.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

30.05.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

07.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

29.04.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

25.04.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

02.04.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

02.04.2019

informacja o unieważnieniu postępowania - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

12.03.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

11.03.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

08.03.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

04.03.2019

odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

26.02.2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

21.02.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

22.12.2018

ZAPYTANIE CENOWE Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

07.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

18.10.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

15.10.2018

ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

12.09.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice”

16.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie

14.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice w ramach zadania pn; Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

17.07.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

26.06.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.” – CZĘŚĆ II

29.05.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

09.05.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"

20.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

22.02.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

12.02.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

30.11.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

27.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"

12.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

12.09.2017

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"

31.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie