logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacje o wyborze ofert

14.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

22.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

04.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

01.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

23.04.2020

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty: Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych

17.04.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

17.04.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych.

11.12.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

07.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. IV

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. III

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. II

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. I

30.08.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

26.08.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

11.07.2019

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

02.07.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

10.06.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”

03.06.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

30.04.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

08.04.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

18.12.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

31.10.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.”

27.09.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

04.09.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie"

06.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

02.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba. Część I, Część III."

06.06.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP w Jasieniu”

27.04.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie - Część I, Część II, Część III ”

30.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

30.11.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części III Zamówienia - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I Zamówienia - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

05.10.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

23.06.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów

16.06.2017

Informacja z otwarcia ofert ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019"

12.04.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.03.2017

Informacja z otwarcia ofert

27.03.2017

P R O T O K Ó Ł

29.09.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie

23.06.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów

31.05.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.05.2016

zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert

05.05.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.03.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.06.2015

Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice

29.05.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

19.05.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.05.2015

Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone

08.05.2015

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice

16.04.2015

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.04.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

18.02.2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

08.09.2014

P R O T O K Ó Ł Z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 8 września 2014 roku

04.07.2014

I n f o r m a c j a

17.06.2014

Wybór - Laskowice, Jasienie, Lasowice Wielkie

21.05.2014

Remont drogi gminnej nr 101439 - wybór

28.04.2014

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie

10.04.2014

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie

29.01.2014

Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 2014

20.12.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

03.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.11.2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014.

28.10.2013

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

21.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014

01.10.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

09.09.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23.08.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

18.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

24.06.2013

ZAWIADOMIENIE

17.05.2013

Zawiadomienie droga w miejscowości Lasowice Wielkie

13.05.2013

Zawiadomieniemo wyborze najkorzystniejszej oferty

09.04.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.03.2013

P R O T O K Ó Ł z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca

21.03.2013

P R O T O K Ó Ł z drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 21 marca

11.02.2013

ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

07.02.2013

ZAWIADOMIENIE o o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

05.02.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20.12.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13.12.2012

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze - odśnieżanie

23.11.2012

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19.11.2012

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.10.2012

P R O T O K Ó Ł

12.10.2012

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.10.2012

ZAWIADOWMIENIE

25.09.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21.09.2012

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.09.2012

Informacja o wyniku przetargu