logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Zaproszenia do składania ofert

13.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

06.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

03.09.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

31.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie (cz. I Zamówienia)

22.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

16.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

15.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

14.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

29.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie, cz. I, cz. II

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

23.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

15.06.2020

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego na Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

15.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup i dostawa sprzętu multimedialnego

12.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

08.06.2020

zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”

08.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

08.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na: Budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

08.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

07.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

07.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

06.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

05.05.2020

Odpowiedż nr 3 na pytania: roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

04.05.2020

Odpowiedż nr 2 na pytania: roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

29.04.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA - roboty budowlane polegające na budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie.

27.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na: Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

27.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na: Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

27.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

27.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

27.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane polegające na: Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

17.03.2020

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

12.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów

19.08.2019

zapytanie ofertowe - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

28.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

26.04.2019

zapytanie ofertowe - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

29.10.2018

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

19.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

02.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2018

26.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

04.04.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

26.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

09.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi : „unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie„

21.07.2016

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.

23.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

07.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE - nieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie