logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Przetargi

10.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie (ZP.271.1.2022)

07.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

24.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2

11.10.2021

Zarządzenie nr 341/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

28.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty na boisku w Chocianowicach

03.08.2021

Zarządzenie nr 320/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

27.07.2021

Zarządzenie nr 318/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

11.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328 O do cmentarza)

28.05.2021

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gronowicach

21.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice

07.05.2021

Informacja o wyniku II przetargu niegraniczonego, publicznego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

27.04.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie położonej w obrębie geodezyjnym Gronowice

27.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przebudową

06.04.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

06.04.2021

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2021 roku

04.03.2021

Informacja o wyniku I przetargu - odwołanie przetargu

04.02.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.01.2021

Zarządzenie nr 258/21 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2021 roku

21.01.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

22.12.2020

Zarządzenie Nr 244/20 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice małe i Laskowice

23.11.2020

Zarządzenie nr 236/20 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

22.09.2020

Zarządzenie nr 214/20 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

14.10.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

22.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

10.06.2020

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

10.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

13.01.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

20.11.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

21.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 R.

07.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

29.08.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

02.10.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

26.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

29.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

28.06.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

17.06.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.06.2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

02.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

28.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

30.05.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

30.05.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

03.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

10.06.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

30.04.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

02.04.2019

informacja o unieważnieniu postępowania - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

12.03.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

11.03.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

08.03.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

04.03.2019

odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych