logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Lasowice Wielkie, 31.07.2020 r.

 

GK.271.18.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

  

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonywanie usługi: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

 

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

Oferta jest jedyna ofertą złożoną w postępowaniu, została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

-

-

2.

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

26.899,59 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2279
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-31 11:41:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-31 11:41:20