logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 22.07.2020 r.

GK.271.20.2020

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr GK.271.20.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie.

 

UZASADNIENIE

            W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 20.07.2020 r. do godziny 10:00. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1911
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-22 15:54:01
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-22 15:54:01