logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedz w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 listopada 2022 roku.

Wniosek z dnia 25 listopada 2022 roku o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie - Łagiewnikach oraz o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy wpłynął do Rady Gminy w Lasowicach Wielkich w dniu 01.12.2022 roku. Przewodniczący Rady Gminy przekazał do rozpatrzenia wniosek przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie. Komisja na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2022 roku rozpatrzyła wniesiony wniosek, podejmując uchwałę Nr 5/2022 w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 25 listopada 2022 roku o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie - Łagiewnikach oraz o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy z zapisem o treści:
§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie proponuje:
- odrzucić wniosek w całości.
§ 2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie wniosku z dnia 25 listopada 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W dniu 25 listopada 2022 roku do Rady Gminy Lasowice Wielkie złożono wniosek Pani Teresy Garland – Prezydent Elektorski RP z Skawiny w sprawie upamiętnienia szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach oraz o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy. Komisja po przeanalizowaniu treści wniosku postanowiła jednogłośnie go odrzucić. W opinii członków komisji Rada Gminy nie jest właściwym organem do upamiętniania wydarzeń kościelnych a także potwierdzania statusu cywilizacyjnego gminy.
Wynik głosowania : skład Komisji 5 radnych , obecnych było 4 radnych :
za - 4, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0 .
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku i zostanie doręczona wnoszącemu wniosek. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 274
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-02-01 07:35:30
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-01 07:35:30