logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

II - Petycja Odrębna 

 

  • 2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zaangażowanie obywatelskie - w wybory samorządowe  -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

 

  • 2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne - podtrzymać w jak największym stopniu . 

Punktem odniesienia mogą być rewelacyjne wyniki wyborów parlamentarnych - tak szeroko omawiane w mediach i wszelkie metody lege artis - możliwe do zastosowania przez Urzędników i związane z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej. 

 

 

Plan takiego szkolenia i działań oraz kwantyfikacje finansowe -  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji można odszukać w szerokiej ofercie szkoleń dostępnych na rynku w sieci Internet, etc . 

 

 

  • 2.2)   Zaplanowanie wdrożeń, szkoleń i audytów w tym zakresie.  

 

 

Spośród ciekawych propozycji w tym względzie wydają się konferencje i szkolenia wyjazdowe - inter alia: 

11-12 stycznia Krynica Zdrój, Pijalnia Głowna - Konferencja i warsztaty dla Samorządów, przygotowujące do wyborów, więcej: https://tytany.pl/assets/dmfk012024.pdf?fbclid=IwAR09nRtpHYxCU-ajIojgmjzrpyLA89YnXuBQBWzD42WwFxBTIHjakdKQ9iM

gdzie jak piszą Organizatorzy: 

„(…) Burmistrz Miasta Krynica-Zdrój oraz organizator – Gama International; z udziałem Posłów do Parlamentu Krajowego i Europejskiego, Wojewody Małopolskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Starostów i Radnych szczebla wojewódzkiego; mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję renomowanego wydarzenia Digital Media Forum 2024r., które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2024r. w Krynicy-Zdrój (…)” 

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - ewentualnego podnoszenia kwalifikacji urzędników -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

 

  • 2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

 

  • 3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl
  • 4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres podnoszenie-kwalifikacji@samorzad.pl
  • 5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 224
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2024-01-12 10:00:10
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-12 10:03:29

Historia zmian