logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2003

nowa podstrona, dodana 2003-09-30

ZARZĄDZENIE Nr 4A/2003 r

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 6 stycznia 2003r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów.

4a__6_01_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 uchwalonego Uchwałą Nr IV – 20 / 2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

- 5__18_02_03.doc

- zal1__5__18_02_03.doc

- zal1_cd__5__18_02_03.doc

- zal2__5__18_02_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2003 r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 6__18_02_03.doc

- zal1__6__18_02_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003

- 7__28_02_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 8__24_03_03.doc

- zal1__8__24_03_03.doc

- zal2__8__24_03_03.doc

- zal3__8__24_03_03.doc

- zal4__8__24_03_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy    za rok 2002 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

9__23_03_03.doc

- zal1__9__23_03_03.doc 

- zal1_cd_gops__9__23_03_03.doc

- zal1_cd_dochody_9_23_03_03.doc

- zal1_cd_wydatki__9__23_03_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28.03.2003r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołów Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnych w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach.

-  10__28_03_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 marca 2003 r.

 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 11_31_03_03.doc

- zal1__11_31_03_03..doc 

- zal2__11_31_03_03.doc

- zal3__11_31_03_03.doc

- zal4__11_31_03_03.doc

- zal5__11_31_03_03.doc 

- zal6__11_31_03_03.doc  

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie  z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 12__31_03_03.doc 

- zal1__12__31_03_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 12A/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 12a__07_04_03.doc 

- zal1__12a__07_04_03.doc 

- zal2__12a__07_04_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnych oraz określenia regulaminu konkursów, dotyczących zasad i trybu pracy komisji konkursowych.

- 13__23_04_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudobie Panu mgr Tomaszowi Jurczyk.

- 14__28_04_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 15__30_04_03.doc 

- zal1__15__30_04_03.doc 

- zal2__15__30_04_03.doc 

- zal3__15__30_04_03.doc 

- zal4__15__30_04_03.doc 

- zal5__15__30_04_03.doc 

- zal6__15__30_04_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 16__30_04_03.doc 

- zal1__16__30_04_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2003 roku

w sprawie powołania składu osobowego obwodowych komisji ds. referendum w gminie Lasowice Wielkie.

- 17__20_05_03.doc 

- zal1__17__20_05_03.doc 

- zal2__17__20_05_03.doc 

- zal3__17__20_05_03.doc 

- zal4__17__20_05_03.doc 

- zal5__17__20_05_03.doc 

- zal6__17__20_05_03.doc 

- zal7__17__20_05_03.doc  

- zal8__17__20_05_03.doc 

- zal9__17__20_05_03.doc 

- zal10__17__20_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2003 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- 18__20_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie powierzenia Pani mgr Marii Jantos stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 19__20_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie powierzenia Panu mgr Lechowi Hrywna stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 20__20_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pana mgr Lecha Hrywna ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lasowicach Wielkich.

- 21__29_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pani mgr Marii Jantos ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Chocianowicach.

- 22__29_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pani mgr Katarzyny Wojciechowskiej-Butra ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach.

- 23__29_05_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pana mgr Władysława Zagaja ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gronowicach.

- 24__29_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pani mgr Lechosławy Kalemba ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasieniu.

- 25__29_05_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE 26/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pana dr Andrzeja Romanowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

 - 26__29_05_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pana mgr Dariusza Jach ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chudobie.

- 27__29_05_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2003r

w sprawie odwołania Pana mgr Krzysztofa Lech ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Laskowicach.

 - 28__29_05_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003

- 29__30_05_03.doc

- zal1__29__30_05_03.doc

- zal2__29__30_05_03.doc

- zal3__29__30_05_03.doc

- zal4__29__30_05_03.doc

- zal5__29__30_05_03.doc

- zal6__29__30_05_03.doc

- zal7__29__30_05_03.doc

- zal8__29__30_05_03.doc

- zal9__29__30_05_03.doc

- zal10__29__30_05_03.doc

- zal11__29__30_05_03.doc

- zal12__29__30_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/ 2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 30__30_05_03.doc

- zal1__30__30_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 31__05_06_03.doc

- zal1__31__05_06_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwiec 2003 r.

w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudobie Panu mgr Tomaszowi Jurczyk.

- 32__27_05_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003. 

- 33__30_06_03.doc

- zal1__33__30_06_03.doc

- zal2__33__30_06_03.doc

- zal3__33__30_06_03.doc

- zal4__33__30_06_03.doc

- zal5__33__30_06_03.doc

- zal6__33__30_06_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 34__30_06_03.doc

- zal1__34__30_06_03..doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  29 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 35__29_07_03.doc

- zal1__35__29_07_03.doc

- zal2__35__29_07_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 35A /2003r.

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  1 sierpnia  2003r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości komunalnych /lokale użytkowe/.

- 35a__01_08_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 36 / 2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 7 sierpnia 2003 r.

w sprawie: przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

- 36__07_08_03.doc

- zal1__36__07_08_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 sierpnia 2003 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

- 37__11_08_03.doc 

- zal1__37__11_08_03.doc 

- zal1_cd_gops__37__11_08_03.doc 

- zal1_cd_zadania_inwestycyjne_37__11_08_03.doc 

- zal1 cd_dochody_37__11_08_03.doc 

- zal1_cd_wydatki 37__11_08_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 38__29_08_03.doc 

- zal1__38__29_08_03.doc 

- zal2__38__29_08_03.doc 

- zal3__38__29_08_03.doc 

- zal4__38__29_08_03.doc

- zal5__38__29_08_03.doc 

- zal6__38__29_08_03.doc 

- zal7__38__29_08_03.doc 

- zal8__38__29_08_03.doc 

- zal9__38__29_08_03.doc

- zal10__38__29_08_03.doc 

- zal11__38__29_08_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 39__29_08_03.doc 

- zal1__39__29_08_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Lasowice Wielkie.

- 40_05_09_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie nałożenia na nauczyciela Panią / Pan Ewę Rubin obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnym Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 1 godzin.

- 41__05_09_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie nałożenia na nauczyciela Panią / Pana Marcina Tomczyka obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnym Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 6 godzin.

 - 42__05_09_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie nałożenia na nauczyciela Panią / Pana Kazimierza Iwanickiego obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnym Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin.

- 43__05_09_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 44/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie nałożenia na nauczyciela Panią / Pana Monikę Teodorowską obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnym Lasowice Wielkie na stanowisku nauczyciela, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w wymiarze 4 godzin.

- 44__05_09_03.doc  

 

ZARZĄDZENIE Nr 45/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 5 września 2003 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 45__05_09_03.doc  

 

ZARZĄDZENIE Nr 46/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 46__29_09_03.doc  

- zal1__46__29_09_03.doc  

- zal2__46__29_09_03.doc  

- zal3__46__29_09_03.doc  

- zal4__46__29_09_03.doc  

- zal5__46__29_09_03.doc   

 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 47__29_09_03.doc  

- zal1__47__29_09_03.doc   

 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 48__29_09_03.doc  

- zal1__48__29_09_03.doc   

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 3 października  2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 49__03_10_03.doc  

- zal1__49__03_10_03.doc 

- zal2__49__03_10_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października  2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 50__29_10_03.doc

- zal1__50__29_10_03.doc 

- zal2__50__29_10_03.doc

- zal3__50__29_10_03.doc 

- zal4__50__29_10_03.doc

- zal5__50__29_10_03.doc 

- zal6__50__29_10_03.doc 

- zal7__50__29_10_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 51/2003 

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 51__29_10_03.doc 

- zal1__51__29_10_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 52/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 listopada  2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 52__28_11_03.doc 

- zal1__52__28_11_03.doc 

- zal2__52__28_11_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 53 /2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

- 53__10_12_03.doc 

- zal1__53__10_12_03.doc  

- zal2__53__10_12_03.doc 

- zal3__53__10_12_03.doc 

- zal4__53__10_12_03.doc 

- zal5__53__10_12_03.doc 

- zal6__53__10_12_03.doc 

- zal7__53__10_12_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2003 

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.

- 54__10_12_03.doc 

- zal_1__54__10_12_03.doc 

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/2003  

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy na rok 2004.

- 55__12_12_03.doc

- 55__12_12_03 - projekt uchwały.doc

- zal1__55__12_12_03.doc

- zal2__55__12_12_03.doc

- zal3__55__12_12_03.doc

- zal4__55__12_12_03.doc

- zal5__55__12_12_03.doc

- zal6__55__12_12_03.doc

- zal7__55__12_12_03.doc

- zal8__55__12_12_03.doc

- zal9__55__12_12_03.doc

- zal10__55__12_12_03.doc

- zal11__55__12_12_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 56/2003  

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości.

- 56__29_12_03.doc

 

ZARZĄDZENIE Nr 57/2003  

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 r.

- 57__31_12_03.doc

- zal1__57__31_12_03.doc

ZARZĄDZENIE Nr 58/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkiez dnia  31 grudnia  2003 r.

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2003.

- 58_31_12_2003.doc

- zal1_58_31_12_2003.doc

- zal2_58_31_12_2003.doc

ZARZĄDZENIE Nr 59/2003

Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia  31 grudnia  2003 r. w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
-59_31_12_2003.doc

-zal1_59_31_12_2003.doc
-zal2_59_31_12_2003.doc

-zal3_59_31_12_2003.doc

-zal4_59_31_12_2003.doc

-zal5_59_31_12_2003.doc

-zal6_59_31_12_2003.doc
-zal7_59_31_12_2003.doc

-zal8_59_31_12_2003.doc

-zal9_59_31_12_2003.doc

-zal10_59_31_12_2003.doc

-zal11_59_31_12_2003.doc

 

informację wytworzył: Rada Gminy
data wytworzenia: 30.09.2003

Metryka

Liczba odwiedzin 3780
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2004-10-21 19:41:46
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2004-10-21 19:41:46