logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie PARKINGU Z DROGAMI DOJAZDOWYMI, PLACAMI MANEWROWYMI, CHODNIKÓW, BOKSÓW NA OPAŁ, ZIELENI I MAŁEJ ARCHIEKTURY ORAZ ZMIANIE SPOSOB

nowa podstrona, dodana 2006-05-06

Lasowice Wielkie 04.05.2006r.

 

 

 

 

GK-7331/2P/2006r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  LASOWICE WIELKIE

 

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie PARKINGU Z DROGAMI DOJAZDOWYMI, PLACAMI MANEWROWYMI, CHODNIKÓW, BOKSÓW NA OPAŁ, ZIELENI I MAŁEJ ARCHIEKTURY ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY NA GMINNY MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ, ARCHIWUM ZAKŁADOWE ZE ZBIORNIKAMI SCIEKÓW W LASOWICACH WIELKICH

 

Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :

     obręb Lasowice Wielkie karta mapy 5 działki nr 29/7; 29/9; 29/11; 29/12; 29/13; 30/17;

      30/18; 30/5; 30/6

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.

Z decyzją można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  od 05.05.2006 – do 18.05.2006r.informację wytworzył(a): Zygmunt Jacheć
za treść odpowiada: Zygmunt Jacheć
data wytworzenia: 04.05.2006

Metryka

Liczba odwiedzin 2066
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2006-05-06 12:42:56
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2006-05-06 12:42:56