logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja dla przedsiębiorców działających na ternie Gminy Lasowice Wielki w dziedznie odbiór i wywóz odpadów , nieczystości płynnych.

nowa podstrona, dodana 2006-12-21

W związku z wejściem w życie w dniu 29 listopada 2006r. ZARZĄDZENIA NR 301/06 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 2 października 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lasowice Wielkie.

W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań zawartych w powołanym wyżej ZARZĄDZENIU zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 175, poz.1458) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych,

- transportu nieczystości ciekłych

Są zobowiązani dostosować swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236, poz.2008), oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia do Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

            Jeżeli wspomniany przedsiębiorca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia wójt stwierdzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji – na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 175, poz.1458).informację wytworzył(a): Grażyna Wyrwa
za treść odpowiada: Grażyna Wyrwa
data wytworzenia: 21.12.2006

Metryka

Liczba odwiedzin 3072
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2006-12-21 12:18:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2006-12-21 12:18:41