logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2007r.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  LASOWICE  WIELKIE
z dnia 12 września 2007 roku

Na podstawie art. 32  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz.1188, oraz z 2004 r. Nr 25 poz. 219 / oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 162 poz. 1145. /w związku z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLII-200/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o : numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  na terenie gminy Lasowice Wielkie
zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Nr obw.

Granica obwodu

siedziba Obwodowej Komisji

1

sołectwo: Chocianowice

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach nr 78, tel. 413 26 07

2

sołectwo: Gronowice

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gronowiczach, tel. 413 27 08

3

sołectwo : Ciarka

Sala OSP w Ciarce nr 28 C, tel. 4132550

4

sołectwo: Lasowice Małe

LOKAL  DOSTOSOWANY  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sala OSP w Lasowicach Małychul. Odrodzenia nr 34  , tel. 4148839

5

sołectwo: Jasienie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasieniu ul. Zwycięstwa nr 15 tel. 413 84 06

6

sołectwo : Lasowice Wielkie, Trzebiszyn

Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich nr 42, tel. 414 16 77

7

sołectwo: Laskowice

Przedszkole Samorządowe w Laskowicach ul. Szkolna nr 20 tel. 414 83 20

8
sołectwo : Tuły, Oś

Sala Wiejska w Tułach nr 39 a,                    tel. 4138865

9

sołectwo: Chudoba, Szumirad

Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Chudobie nr 142, tel. 413 95 12

10

sołectwo: Wędrynia

Sala Wiejska w Wędrynii nr 66,  tel. 4139882

Lokale wyborcze czynne będą  w dniu 21.10.2007 roku od godziny 6oo do godziny 20:00.
                                                                                                         
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
/  -  /  DANIEL  GAGAT

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3890
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-10-08 09:47:14
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-10-08 09:47:14