logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE Nr 633 / 2023 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 633 / 2023

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia   19 października  2023 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach.

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082, z późn, zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz.1449, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

  • 1

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach, Chocianowice 78, 46-280 Chocianowice.

  • 2

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

 

  • 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie;
  2. na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie www.lasowicewielkie.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz
    szkoły, której konkurs dotyczy;
  4. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.
  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 391
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-10-19 11:44:37
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-10-19 11:44:37