logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

 

Lasowice Wielkie, dnia 05.10.2017 r.

ZP.271.3.2017

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum:

 

Lider – POLINSTAL Sp. z o.o.

ul. Opolska 79a

47-300 Krapkowice

 

Partner – P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji

ul. Opolska 79a

47-300 Krapkowice

 

Partner – EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

 

 

łączna liczba uzyskanych punktów punktów: 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

       Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

gwarancja jakości - waga 40%
/pkt./

łączna liczba  punktów

 

1.

P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp.j.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

27,95

40

67,95

 

2

TERRA MOTA Sp. z o.o.

ul. Bardiowska 3

38-300 Gorlice

53,53

40

93,53

3

Konsorcjum:

 

Lider – POLINSTAL Sp. z o.o.

ul. Opolska 79a

47-300 Krapkowice

 

Partner – P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji

ul. Opolska 79a

47-300 Krapkowice

 

Partner – EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

 

60

40

100

Metryka

Liczba odwiedzin 3716
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-10-05 15:01:46
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-05 15:01:46