logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA - roboty budowlane polegające na budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 29.04.2020 r.

GK.271.6.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie.

Część I – Budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice;

Część II – Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe;

Część III – Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego:

Zapytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie czy w zadaniu Budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice należy zamontować 2 tablice z regulaminem?

Odpowiedź 1:

W części I zapytania dot. budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice należy zamontować jedną tablicę z regulaminem.

Zapytanie 2:

Proszę o informację czy w części 2 i 3 zadania zamawiający dopuści zamontowanie surfer + słup + twister i biegacz wolnostojący zgodnie z załączoną kartą techniczną zamiast urządzenia Wahadło + biegacz + twister?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza, aby w części 2 i 3 zadania zamontowanie surfer + słup + twister i biegacz wolnostojący zamiast urządzenia Wahadło + biegacz + twister.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2632
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-29 11:47:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-29 11:47:58