logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Lasowice Wielkie, 19.05.2020 r.

 

 

GK.271.6.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.6.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie; Część I Zamówienia – Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice; Część II - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe; Część III - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie:

 

 1. Dla części I Zamówienia – Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice

 

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę:

 

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy 

 1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

WIMED Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

34.880,00 zł

2.

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

30.381,00 zł

3.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pogorska 34C

32-500 Chrzanów

30.550,13 zł

4.

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. M. Sobczaka 41

01-492 Warszawa

38.130,00 zł

5.

HIKHIK.PL

ul. R. Traugutta 8

63-000 Środa Wielkopolska

-

6.

STARMAX Marek Starczewski

ul. Rycerska 3

83-050 Bąkowo

-

7.

WERAN Sp. z .o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

-

8.

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

24.698,40 zł

9.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

27.798,00 zł

10.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

33.333,00 zł

11.

4STB Sp. z o.o.

ul. Osadnicza 35

65-785 Zielona Góra

28.536,00 zł

12.

Free Kids s.c. A. Gąsiorek

Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

35.662,13 zł

13.

Active Line Marcin Taczalski

ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

36.788,27 zł

 

 

 1. Dla części II Zamówienia – Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe

 

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

AMJ SPERO Sp. z o.o.

Narutowicza 61

20-016 Lublin

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

 

 1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

WIMED Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

-

2.

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

22.484,99 zł

3.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pogorska 34C

32-500 Chrzanów

-

4.

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. M. Sobczaka 41

01-492 Warszawa

-

5.

HIKHIK.PL

ul. R. Traugutta 8

63-000 Środa Wielkopolska

-

6.

STARMAX Marek Starczewski

ul. Rycerska 3

83-050 Bąkowo

-

7.

WERAN Sp. z .o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

-

8.

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

-

9.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

-

10.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

30.488,60 zł

11.

4STB Sp. z o.o.

ul. Osadnicza 35

65-785 Zielona Góra

22.632,00 zł

12.

Free Kids s.c. A. Gąsiorek

Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

-

13.

Active Line Marcin Taczalski

ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

-

 • Dla części III Zamówienia – Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie

 

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 11 złożoną przez Wykonawcę:

 

4STB Sp. z o.o.

Osadnicza 35

65-785 Zielona Góra

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

 

 1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

WIMED Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

-

2.

AMJ SPERO Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

11.250,81 zł

3.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pogorska 34C

32-500 Chrzanów

-

4.

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. M. Sobczaka 41

01-492 Warszawa

-

5.

HIKHIK.PL

ul. R. Traugutta 8

63-000 Środa Wielkopolska

-

6.

STARMAX Marek Starczewski

ul. Rycerska 3

83-050 Bąkowo

-

7.

WERAN Sp. z .o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

-

8.

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

-

9.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

-

10.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

14.218,80 zł

11.

4STB Sp. z o.o.

ul. Osadnicza 35

65-785 Zielona Góra

10.824,00 zł

12.

Free Kids s.c. A. Gąsiorek

Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

-

13.

Active Line Marcin Taczalski

ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

-

Do pobrania

 • Liczba pobrań 226
  Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
  Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
  Data wysłania 2020-05-19

Metryka

Liczba odwiedzin 2355
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-05-19 11:29:07
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-19 11:29:07