logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, dnia 12.04.2017 r.
ZP.271.1.2017
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice” - nr sprawy: ZP.271.1.2017
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. pn; „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I, II, III, IV ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
 
                                                 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
                                                                                   „TOMBUD”
                                                                 46 – 300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40
 
łączna liczba uzyskanych punktów dla każdej z części  I, II, III, IV  punktów: 100
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
 
1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela
L.P. Nazwa i adres wykonawcy Część zamówienia cena – waga 60%
/pkt./
gwarancja- waga 40%
/pkt./
łączna liczba  punktów
 
1.
P.H.U. „Domax”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów
I 49,00 40 89
II 48,84 40 88,84
III 52,08 40 92,08
IV 53,61 40 93,61
2. P.H.U. „Larix”
Sp. z.o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
I 47,41 40 87,41
II 38,90 40 78,90
III 40,36 40 80,36
IV 37,74 40 77,74
3. P.P.U.H. „Tombud”
ul. Słowackiego 1/40
46-300 Olesno
I 60 40 100
II 60 40 100
III 60 40 100
IV 60 40 100
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3720
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-04-12 11:35:29
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-04-12 11:35:29