logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

 

Lasowice Wielkie, dnia 30.03.2018 r.

ZP.271.1.2018

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

 

 

łączna liczba uzyskanych punktów: 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%
/pkt./

łączna liczba  punktów

 

1.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

46,17

40

86,17

 

2.

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

60

40

100

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3156
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-30 11:20:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-30 11:20:21