logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Lasowice Wielkie, 17.04.2019 r.

GK.271.4.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano dla części II ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipino

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z.o.o. w Nysie
ul. Słowiańska 7
48-300 Nysa

2.649,42 zł

3.

DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipino

1.932,43 zł

4.

Firma Handlowa AKS
Kazimierz Szczygielski
ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk

2.546,64 zł

5.

Diverti Grażyna Tomaszek
ul. Kasztanowa 5
43-300 Bielsko-Biała

2.238,28 zł

6.

P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

3.339,65 zł

7.

Firma Handlowa Speed Piotr Czub
ul. Matejki 8 II
47-220 Kędzierzyn-Koźle

2.402,98 zł

8.

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

2.472,35 zł

9.

Nowa Szkoła Sp. z.o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

2.682,51 zł

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1775
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-17 09:54:22
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-17 09:54:22