logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty: Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Lasowice Wielkie, 23.04.2019 r.

 

GK.271.4.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów.

Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

Zawiadamiam, iż unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2020 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny złożonych ofert, odrzuceniu oferty uznanej za najkorzystniejszą i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano dla części II ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

Diverti Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko-Biała

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z.o.o. w Nysie

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

2.649,42 zł

3.

DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

-

4.

Firma Handlowa AKS

Kazimierz Szczygielski

ul. Głęboka 44

37-200 Przeworsk

2.546,64 zł

5.

Diverti Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko-Biała

2.238,28 zł

6.

P.H.U. WERSALIN

Jerzy Syposz

Doboszowice 4

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

3.339,65 zł

7.

Firma Handlowa Speed

Piotr Czub

ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn-Koźle

2.402,98 zł

8.

Grupa MAC S.A.

ul. Witosa 76

25-561 Kielce

2.472,35 zł

9.

Nowa Szkoła Sp. z.o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

2.682,51 zł

 

UZASADNIENIE

ponownego wyboru oferty 

            W dniu 22.04.2020 r. Wykonawca DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno poinformował Zamawiającego, że nie jest w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia z uwagi na brak możliwości zaoferowania wycenianych artykułów.

            Ofertę Wykonawcy Diverti Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała wybrano po dokonaniu ponownej oceny ofert.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2383
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-23 14:11:44
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-23 14:11:44