logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEG

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 
1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).
 
 2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Gmina Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
 
3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie regulacji wynikających art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).
 
4. Określenie  rodzaju  transportu  oraz  linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
 
Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Lasowice Wielkie dla której Gmina Lasowice Wielkie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Po upływie roku od publikacji niniejszego ogłoszenia.
                6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia:
Rozpoczęcie: 01.01.2017 rok. Czas trwania zamówienia: 120 miesięcy.
7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., Nr 5, poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 
Powyższe ogłoszenie publikuje się i ogłasza:
 
  1. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  2. W Biuletynie informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu.
  4. Na stronie internetowej Urzędu.

Metryka

Liczba odwiedzin 3325
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-11-18 12:27:18
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-18 12:27:18