logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

Lasowice Wielkie, dnia 30.08.2019 r.

GK.271.11.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019” na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

REVOL Sp. z o.o. sp. k.
ul. Senatorska 21/30-31
93-192 Łódź

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

1.

REVOL Sp. z o.o. sp. k.
ul. Senatorska 21/30-31
93-192 Łódź

40 032,79 zł

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

43 335,86 zł

  1. Termin podpisania umowa z zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2629
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-08-30 13:43:31
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-08-30 13:43:31