logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenia 2010

ZARZĄDZENIE Nr 243/2010
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
243_07_01_2010.pdf
zal1_234_07_01_2010.pdf
zal2_234_07_01_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 245/2010
w sprawie opracowania planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceniowych gminie odrębnymi ustawami
245_12_01_2010.pdf
zal1_245_12_01_2010.pdf
zal2_245_12_01_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 246/2010
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy Lasowice WIelkie
246_21_01_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 247/2010
w sparawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społeczne na terenia Gminy Lasowice Wielkie w 2010r.
247_21_01_2010.pdf
zal1_247_21_01_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 248/2010
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finasowego w formie dotacji sportu kwalifikowanego oraz określenia wzoru tych wniosków
248_27_01_2010.pdf
zal1_248_27_01_2010.pdf

zal2_248_27_01_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 249/2010
wsprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży wdrodze przetargu w 2010 r
249_04_02_2010.pdf
zal1_249_04_02_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 250/2010
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010
250_08_02_2010.pdf
zal1_250_08_02_2010.pdf
zal2_250_08_02_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 251/2010
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodziezy na terenie Gminy LAsowice Wielkie
251_09_02_2010.pdf
zal1_251_09_02_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 253/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
253_2_03_2010.pdf
zal1_253_2_03_2010.pdf
zal2_253_2_03_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 254/2010
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za rok 2009
zarzadzenie.pdf
zal1_254_17_03_2010.pdf
G-1 Gimnzajum Chocianowice(1).pdf
G-2 Gimnazjum Lasowice Wielkie.pdf
P-1 przedszkole w chocianowicach.pdf
P-2 przedszkole w Lasowicach Wielkich.pdf
P-3 przedszkole Gronowice.pdf
P-4 przedszkole w laskowicach.pdf
P-5 przedszkole Jasienie.pdf
P-6 Przedszkole w Chudobie.pdf
SP-1 szkoła podstawowa chocianowice.pdf
SP-2 Szkoła podstawowa w Lasowicach Wielkich.pdf
SP-3 szkoła podstawowa Gronowice.pdf
SP-4 Szkoła podstawowa w Laskowicach.pdf
SP-5 szkoła podstawowa Jasienie.pdf
SP-6 szkoła podstawowa w Chudobie.pdf
sprawozdanie aa za 2009r.pdf
Sprawozdanie GOPS Urząd Gminy 2009r_ w całości.pdf
Tabela - wydatki.pdf
Tabela-dochody 2009.pdf
Zadania inwestycyjne.pdf
Zadania remontowe.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 255/2010
w sprawie zmian planów finasowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
255_25_03_2010.pdf
zal1_255_25_03_2010.pdf
zal2_255_25_03_2010.pdf
zal3_255_25_03_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 256/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
256_31_03_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 257/2010
w sprawie zmian planów finasowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
257_31_03_2010.pdf
zal1_257_31_03_2010.pdf
zal2_257_31_03_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 259/2010
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
259_26_04_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 260/2010
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych i wsparcia technicznego obsługi informatycznej tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwc 2010 roku
260_28_04_2010.pdf
zal1_260_28_04_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 261/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
261_29_04_2010.pdf
zal1_261_29_04_2010.pdf
zal2_261_29_04_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 262/2010
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
262_10_05_2010.pdf
zal1_262_10_05_2010.pdf
zal2_262_10_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 263/2010
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
263_14_05_2010.pdf
zal1_263_14_05_2010.pdf
zal2_263_14_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 264/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
264_19_05_2010.pdf
zal1_264_19_05_2010.pdf
zal2_264_19_05_2010.pdf
zal3_264_19_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 265/2010
w sprawie zmiany planów finasowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
265_19_05_2010.pdf
zal1_265_19_05_2010.pdf
zal2_265_19_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 266/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
266_27_05_2010.pdf
zal1_266_27_05_2010.pdf
zal2_266_27_05_2010.pdf
zal3_266_27_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 267/2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
267_31_05_2010.pdf
zal1_267_31_05_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 269/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
269_02_06_2010.pdf
zal1_269_02_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 270/2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 263/10 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych KOmisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
270_10_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 271/2010
w sprawie zniany planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
271_15_2010(2).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 272/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
272_17_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 273/2010
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 267/10 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku.
273_24_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 274/2010
w sprawie zniany planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
274_24_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 275/2010
w sprawie zniany planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
275_25_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 276/2010
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 267/10 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Lasowice Wielkie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku.
276_29_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 277/2010
w sprawie: terminu, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego przedstawiane przez jednostki ogganizacyjne gminy.
277_30_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 278/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
278_30_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 279/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
279_30_06_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 280/2010
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na rozwój sportu kfalifikowanego oraz określenia wzoru tych wniosków
280_21_07_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 281/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
281_62_07_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 282/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
282_30_07_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 283/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
283_30_07_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 284/2010
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku i przeslania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
284_17_08_2010.pdf 
Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.doc
inwestycje.doc
Tabela-dochody.doc
Tabela-wydatki.doc

ZARZĄDZENIE Nr 285/2010
w sprawie zniany planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
285_19_08_2010.pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 286/2010
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.
286_19_08_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 287/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udziale zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice
287_20_08_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 288/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania publicznego na zadanie pn.: ''Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny w miejscowości Laskowice''.
288_15_09_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 289/2010
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
289_21_09_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 290/2010
w sprawie zniany planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
290_23_09_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 291/2010
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
291_30_09_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 292/2010
w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
292_30_09_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 293/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
293_30_09_2010.pdf
zalacznik_1_293.pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 294/2010
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
294_11_10_2010.pdf
zalacznik_1_294.pdf
zalacznik_2_294.pdf
zalacznik_3_294.pdf
zalacznik_4_294.pdf
zalacznik_5_294.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 295/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
295_11_10_2010.pdf
zalacznik_1_295.pdf
zalacznik_2_295.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 296/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
296_11_10_2010.pdf
zalacznik_1_296.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 297/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie robót budowlanych na budowe parkingu w m. Chudoba, wykonaniu ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w m. Jasienie oraz utwardzenie placu sportowo-rekreacyjnego m. Laskowice"
297_12_10_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 298/2010
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
298_15_10_2010.pdf
zalacznik_1_298.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 299/2010
w sprawie powołania operatorów informatycznej obslugi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
299_19_10_2010.pdf

zalacznik_2_299.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 300/2010
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
300_25_10_2010.pdf
zalacznik_1_300.pdf
zalacznik_2_300.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 301/2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 299/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obslugi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
301_28_10_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 302/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
302_28_10_2010.pdf
zalacznik_1_302.pdf
zalacznik_2_302.pdf
zalacznik_3_302.pdf
zalacznik_4_302.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 303/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
303_28_10_2010(1).pdf
zalacznik_1(2).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 304/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamównienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa punktów oświetlenia ulicznegow miejscowościach Chudoba, Trzebiszyn, Gronowice, Ciarka"
304_8_11_2010(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 305/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
305_10_11_2010(1).pdf
zalacznik_1(3).pdf
zalacznik_2(1).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 306/2010
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
306_10_11_2010.pdf
zalacznik_1(4).pdf
zalacznik_2(2).pdf
zalacznik_3.pdf
zalacznik_4.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 307/2010
w sprwie przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011
307_12_11_2010.pdf
tabela.doc
Uchwała-projekt.doc
UZASADNIENIE.doc
zał_1-dochody.doc
zal_2 -wydatki.doc
zał_3-inwestycje.doc
zal_4 -deficyt.doc
zal_5 -przychody i rozchody.doc
zal_6 -rezerwa.doc
zal_7 -dotacje.doc
zal_8 -dochody zad_zlec.doc
zal_9 -wydatki zad_zlec.doc

ZARZĄDZENIE Nr 308/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
 308_12_11_2010.pdf
zalacznik.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 309/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamównienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chudoba, Gronowice, Wędrynia"
309_19_11_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 310/2010
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010
301_23_11_2010.pdf
zalacznik_1(8).pdf
zalacznik_2(5).pdf
zalacznik_3(2).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 311/2010
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego orazszczegółowych warunków jego funkcjonowania
 311_23_11_2010.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 312/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
312_26_11_2010.pdf
zalacznik_1(9).pdf
 

ZARZĄDZENIE Nr 313/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
313_29_12_2010.pdf
zalacznik_1(10).pdf
zalacznik_2(6).pdf

ZARZĄDZENIE Nr 314/2010
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
314_03_12_2010.pdf
zalacznik_1(13).pdf
zalacznik_2(7).pdf
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3772
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-01-27 15:50:35
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-11-16 12:21:20

Historia zmian