logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2005

nowa podstrona, dodana 2005-03-09

ZARZĄDZENIE Nr 137/2005

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Nr XXV–156/2004 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

-137_12_01_2005.pdf

-zal1_137_12_01_2005.pdf

-zal2_137_12_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu pożarniczego STAR nr rej. OEW 3137 z OSP GRONOWICE

-138_25_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 139/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Hrywnie – Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

-139_31_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 140/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Jantos – Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

-140_31_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 141/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-141_31_01_2005.pdf

-zal1_141_31_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 142/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-142_31_01_2005.pdf

-zal1_142_31_01_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 143/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-143_01_02_2005.pdf

-zal1_143_01_02_2005.pdf

-zal2_143_01_02_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 144/2005

w sprawie powołania Pani Bożeny Małysa na  pełnomocnika do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-144_01_02_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 145/2005

w sprawie : wprowadzenia Programu Czystszej Produkcji prowadzonego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, oraz Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

-145_14_02_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 146/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-146_24_02_2005.pdf

-zal1_146_24_02_2005.pdf

-zal2_146_24_02_2005.pdf

-zal3_146_24_02_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 147/2005

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-147_24_02_2005.pdf

-zal1_147_24_02_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 148/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-148_01_03_2005.pdf

-zal1_148_01_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 149/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-149_01_03_2005.pdf

-zal1_149_01_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 150/2005

w sprawie powołania członków komisji ds. rokowań w celu zbycia bezprzetargowego nieruchomości (dz. Nr 35/44 i 35/40 k.m. 2 obręb Chudoba) stanowiącą własność Gminy Lasowice Wielkie , które odbędą się w dniu 03.03.2005r.

-150_02_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 151/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-151_02_03_2005.pdf

-zal1_151_02_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 152/2005

w sprawie:   przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

-152_17_03_2005.pdf

-zal1_152_17_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 153/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-153_31_03_2005.pdf

-zal1_153_31_03_2005.pdf

-zal2_153_31_03_2005.pdf

-zal3_153_31_03_2005.pdf

-zal4_153_31_03_2005.pdf

-zal5_153_31_03_2005.pdf

-zal6_153_31_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 154/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-154_31_03_2005.pdf

-zal1_154_31_03_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 155/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-155_04_04_2005.pdf

-zal1_155_04_04_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 156/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-156_04_2005.pdf

-zal1_156_04_2005.pdf

-zal2_156_04_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 157/2005

w sprawie ustalenia opłat za wynajem lokali użytkowych , dzierżawę gruntów oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych i wspólnych.

-157_13_04_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 158/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-158_14_04_2005.pdf

-zal1_158_14_04_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 159/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-159_28_04_2005.pdf

-zal1_159_28_04_2005.pdf

-zal2_159_28_04_2005.pdf

-zal3_159_28_04_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 160/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-160_28_04_2005.pdf

-zal1_160_28_04_2005.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 162/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-162_19_05_2005.pdf

-zal1_162_19_05_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 163/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-163_23_05_2005.pdf

-zal1_163_23_05_2005.pdf

-zal2_163_23_2005.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 164/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-164_23_05_2005.pdf

-zal1_164_23_05_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 165/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-165_24_2005.pdf

-zal1_165_24_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 166/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-166_31_05_2005.pdf

-zal1_166_31_05_2005.pdf

-zal2_166_31_05_2005.pdf

-zal3_166_31_05_2005.pdf

-zal4_166_31_05_2005.pdf

-zal5_166_31_05_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 167/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-167_31_05_2005.pdf

-zal1_167_31_05_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 168/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-168_01_06_2005.pdf

-zal1_168_01_06_2005.pdf

-zal2_168_01_06_2005.pdf

-zal3_168_01_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 169/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-169_13_06_2005.pdf

-zal1_169_13_06_2005.pdf

-zal2_169_13_06_2005.pdf

-zal3_169_13_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 170/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-170_22_06_2005.pdf

-zal1_170_22_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 171/2005

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działalności informacyjnych i edukacyjnych skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy.

-171_28_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 172/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-172_29_06_2005.pdf

-zal1_172_29_06_2005.pdf

-zal2_172_29_06_2005.pdf

-zal3_172_29_06_2005.pdf

-zal4_172_29_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 173/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-173_29_06_2005.pdf

-zal1_173_29_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 174/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-174_30_06_2005.pdf

-zal1_174_30_06_2005.pdf

-zal2_174_30_06_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 175/2005

w sprawie : zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

-175_07_07_2005.pdf

-zal1_175_07_07_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 176/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-176_11_07_2005.pdf

-zal1_176_11_07_2005.pdf

-zal2_176_11_07_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 177/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-177_11_07_2005.pdf

-zal1_177_11_07_2005.pdf

-zal2_177_11_07_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 178/2005

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

-178_13_07_2005.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 179/2005


w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

-179_13_07_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 180/2005


w sprawie : powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji
Konsultacyjno-Oceniającej do oceny ofert konkursu z podmiotami    
 prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

-180_28_07_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 181/2005

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

-181_01_08_2005.pdf

-zal1_181_01_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 182/2005

w sprawie : zniszczenia dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową

-182_04_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 183/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-183_08_08_2005.pdf

-zal1_183_08_08_2005.pdf

-zal2_183_08_03_2005.pdf

-zal3_183_08_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 184/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-184_10_08_2005.pdf

-zal1_184_10_08_2005.pdf

-zal2_184_10_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 185/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-185_30_08_2005.pdf

-zal1_185_30_08_2005.pdf

-zal2_185_30_08_2005.pdf

-zal3_185_30_08_2005.pdf

-zal4_185_30_08_2005.pdf

-zal5_185_30_08_2005.pdf

-zal6_185_30_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 186/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-186_30_08_2005.pdf

-zal1_186_30_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 187/2005

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lasowice Wielkie do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w dniu 25 września 2005r.

-187_31_08_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 188/2005

w sprawie : ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków PKS na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

-188_01_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 189/2005

w sprawie : wykonania prawa pierwokupu

-189a_13_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 190/2005

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lasowice Wielkie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października  2005 roku.

-190_14_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 191/2005

w sprawie : nałożenia na Ks. Andrzeja Simona obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowiach

-191_19_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 192/2005

w sprawie : nałożenia na Panią Ewę Rubin obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

-192_19_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 193/2005

w sprawie : nałożenia na Pana Dariusza Jacha obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowiach

-193_19_09_205.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 194/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-194_19_09_2005.pdf

-zal1_194_19_09_2005.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 195/2005

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-195_19_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 196/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-196_20_09_2005.pdf

-zal1_196_20_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 197/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-197_29_09_2005.pdf

-zal1_197_29_09_2005.pdf

-zal2_197_29_09_2005.pdf

-zal3_197_29_09_2005.pdf

-zal4_197_29_09_2005.pdf

-zal5_197_29_09_2005.pdf

-zal6_197_29_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 198/2005

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-198_29_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 199/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-199_29_09_2005.pdf

-zal1_199_29_09_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 200/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-200_03_10_2005.pdf

-zal1_200_03_10_2005.pdf

-zal2_200_03_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 201/2005

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-201_07_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 202/2005

w sprawie: nałożenia na Ks. Andrzeja Simona obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowiach

-202_07_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 203/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-203_10_10_2005.pdf

-zal1_203_10_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 204/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-204_10_10_2005.pdf

-za1_204_10_10_2005.pdf

-zal2_204_10_10_2005.pdf

-zal3_204_10_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 205/2005

w sprawie powołania komisji odbiorczej do przeprowadzenia odbioru robót remontowo budowlanych, dotyczących modernizacji pomieszczenia gospodarczego  z przeznaczeniem na „Multimedialne Centrum Biblioteczno – Czytelnicze” w Zespole  Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich .

-205_11_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 206/2005

w sprawie : upoważnienia Gintra Jendrszczoka Z-cę Wójta Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

-206_17_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 207/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-207_19_10_2005.pdf

-zal1_207_19_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 208/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-208_19_10_2005.pdf

-zal1_208_19_10_2005.pdf


 

ZARZĄDZENIE Nr 209/2005

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-209_19_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 210/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-210_20_10_2005.pdf

-zal1_210_20_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 211/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-211_20_10_2005.pdf

-zal1_211_20_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 212/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-212_28_10_2005.pdf

-zal1_212_28_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 213/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-213_28_10_2005.pdf

-zal1_213_28_10_2005.pdf

-zal2_213_28_10_2005.pdf

-zal3_213_28_10_2005.pdf

-zal4_213_28_10_2005.pdf

-zal5_213_28_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 214/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-214_28_10_2005.pdf

-zal1_214_28_10_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 215/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-215_03_11_2005.pdf

-zal1_215_03_11_2005.pdf

-zal2_215_03_11_2005.pdf

-zal3_215_03_11_2005.pdf

-zal4_215_03_11_2005.pdf

-zal5_215_03_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 216/2005

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy na rok 2006.

-216_14_11_2005.pdf

-zal1_216_14_11_2005.pdf

-zal2_216_14_11_2005.pdf

-zal3_216_14_11_2005.pdf

-zal4_216_14_11_2005.pdf

-zal5_216_14_11_2005.pdf

-zal6_216_14_11_2005.pdf

-zal7_216_14_11_2005.pdf

-zal8_216_14_11_2005.pdf

-zal9_216_14_11_2005.pdf

-zal10_216_14_11_2005.pdf

-zal11_216_14_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 217/2005

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-217_14_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 218/2005

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie przyczepy towarowej PG-8 .

-218_14_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 219/2005

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

-219_21_11_2005.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 220/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-220_22_11_2005.pdf

-zal1_220_22_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 221/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-221_22_11_2005.pdf

-zal1_221_22_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 222/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-222_30_11_2005.pdf

-zal1_222_30_11_2005.pdf

-zal2_222_30_11_2005.pdf

-zal3_222_30_11_2005.pdf

-zal4_222_30_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 223/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

-223_30_11_2005.pdf

-zal1_223_30_11_2005.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 224/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-224_30_11_2005.pdf

-zal1_224_30_11_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 225/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-225_09_12_2005.pdf

-zal1_225_09_12_2005.pdf

-zal2_225_09_12_2005.pdf

-zal3_225_09_12_2005.pdf

-zal4_225_09_12_2005.pdf

-zal5_225_09_12_2005.pdf

-zal6_225_09_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 226/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-226_09_12_2005.pdf

-zal1_226_09_12_2005.pdf

-zal2_226_09_12_2005.pdf

-zal3_226_09_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 227/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-227_12_12_2005.pdf

-zal1_227_12_12_2005.pdf

-zal2_227_12_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 228/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-228_13_12_2005.pdf

-zal1_228_13_12_2005.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 229/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego gminy na rok 2005

-229_14_12_2005.pdf

-zal1_229_14_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 230/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego gminy na rok 2005

-230_19_12_2005.pdf

-zal1_230_19_12_2005.pdf

  

ZARZĄDZENIE Nr 231/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego gminy na rok 2005

-231_20_12_2005.pdf

-zal1_231_20_12_2005.pdf

-zal2_231_20_12_2005.pdf

  

ZARZĄDZENIE Nr 232/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

-232_29_12_2005.pdf

-zal1_232_29_12_2005.pdf

-zal2_232_29_12_2005.pdf 

-zal3_232_29_12_2005.pdf

-zal4_232_29_12_2005.pdf

-zal5_232_29_12_2005.pdf

-zal6_232_29_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 233/2005

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok

-233_29_12_2005.pdf

-zal1_233_29_12_2005.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 234/2005

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2005

-234_30_12_2005.pdf

-zal1_234_30_12_2005.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Joachim Smolnik
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: wpisz datę

Metryka

Liczba odwiedzin 4062
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2006-03-30 14:44:37
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2006-03-30 14:44:37