logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 81/08
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w sołectwach : Lasowice Wielkie, Chocianowice i Gronowice.
-81_02_01_2008.pdf
-zal1_81_02_01_2008.pdf
-zal2_81_02_01_2008.pdf
-zal3_81_02_01_2008.pdf

Zarządzenie Nr 82/08
w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.
-82_02_01_2008.pdf

Zarządzenie Nr 83/08
w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyw w drodze przetargu
- 83__07_01_2008.pdf
- zal1_83_07_2008(2).pdf

Zarządzenie Nr 84/08
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 uchwalonego Uchwałą Nr XIV-91/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
-84_14_01_2008.pdf
-zal1_84_14_01_2008.pdf
-zal2_84_14_01_2008.pdf
-zal3_84_14_01_2008.pdf
-zal4_84_14_01_2008.pdf
-zal5_84_14_01_2008_.pdf

Zarządzenie Nr 85/08
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działalności informacyjnych i edukacyjnych skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy.
-85_24_01_2008.pdf
-zal1_85_24_01_2008.pdf

Zarządzenie Nr 86/08
W sprawie: powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji
Konsultacyjno-Oceniającej do oceny ofert konkursu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
-86_24_01_2008.pdf
-zal1_86_24_01_2008.pdf

Zarządzenie Nr 87/08
w sprawie: wykonania uchwały Rady gminy Lasowice Wielkie nr IX-56/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka 46 k.m 3 obręb Chudoba na rzecz mienia Gminy Lasowice Wielkie.
-87_28_01_2008.pdf

Zarządzenie Nr 89/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008.
-89_04_02_2008.pdf
-zal1_89_04_02_2008.pdf

Zarządzenie Nr 90/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008
90_13_02_2008.pdf
zal1_90_13_02_2008.pdf

Zarządzenie Nr 91/08
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
-91_14_02_2008.pdf

Zarządzenie Nr 92/08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Chudoba oraz Chocianowice.
-92_14_02_2008.pdf

Zarządzenie Nr 93/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
93_03_03_2008(3).pdf
zal_1_93_03_03_2008.pdf

zal_2_93_03_03_2008(2).pdf

Zarządzenie Nr 94/08
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
94_17_03_2008.pdf
zal_1_94_17_03_2008(1).pdf
zal_2_94_17_03_2008.pdf
zal_3_94_17_03_2008(1).pdf
zal_4_94_17_03_2008.pdf
zal_5_94_17_03_2008.pdf

zal_6_94_17_03_2008.pdf
zal_7_94_17_03_2008.pdf
zal_8_94_17_03_2008.pdf
zal_9_94_17_03_2008.pdf
zal_10_94_17_03_2008.pdf
zal_11_94_17_03_2008.pdf
zal_12_94_17_03_2008.pdf
zal_13_94_17_03_2008.pdf
zal_14_94_17_03_2008.pdf
zal_15_94_17_03_2008(1).pdf
zal_16_94_17_03_2008.pdf
zal_17_94_17_03_2008.pdf
zal_18_94_17_03_2008.pdf
zal_19_94_17_03_2008.pdf
zal_20_94_17_03_2008.pdf


Zarządzenie Nr 95/08
w sprawie: powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konsultacyjno-Oceniającej do oceny ofert konkursu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
95_20_03_2008.pdf

Zarządzenie Nr 96/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
96_26_03_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 97/08
w sprawie odwołania Pani Bożeny Małysa jako pełnomocnika do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
97_28_03_2008.pdf

Zarządzenie Nr 98/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008.
98_31_03_2008.pdf

Zarządzenie Nr 99/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008.
99_31_03_2008.pdf
zal_1_99_31_03_2008.pdf

Zarządzenie Nr 100/08
w sprawie podania do publicznej widomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

100_02_04_2008.pdf

Zarządzenie Nr 101/08
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowoisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno - Szkolno- Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.
101_08_04_2008.pdf

Zarządzenie Nr 102/08
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
102_21_04_2008.pdf
za1_102_21_04_2008.pdf

Zarządzenie Nr 103/08
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
103_23_04_2008.pdf
zal1_103_23_04_2008.pdf

Zarządzenie Nr 104/08
w sprawie: zmian zmian budżetu gminy na rok 2008
104_28_04_2008.pdf

Zarządzenie Nr 105/08
w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
105_05_05_2008.pdf
zal1_105_05_05_2008.pdf
zal2_105_05_05_2008.pdf

Zarządzenie Nr 106/08
w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
106_15_05_2008(1).pdf
zal_1_106_15_05_2008.pdf
zal2_106_15_05_2008.pdf

Zarządzenie Nr 107/08
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Powołanej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości własności gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Chudoba oraz Chocianowice.
107_15_05_2008(1).pdf 

Zarządzenie Nr 108/08
w sprawie: w sprawie zmiany układu wykonawczego na rok 2008
108_15_05_2008(1).pdf
zal1_108_15_05_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 109/08
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2008
109_15_05_2008(1).pdf 

Zarządzenie Nr 110/08
w sprawie: w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.
110_19_05_2008(1).pdf 

 

Zarządzenie Nr 106/08
w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
106_15_05_2008(1).pdf
zal_1_106_15_05_2008.pdf
zal2_106_15_05_2008.pdf

Zarządzenie Nr 107/08
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Powołanej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości własności gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Chudoba oraz Chocianowice.
107_15_05_2008(1).pdf 

Zarządzenie Nr 108/08
w sprawie: w sprawie zmiany układu wykonawczego na rok 2008
108_15_05_2008(1).pdf
zal1_108_15_05_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 109/08
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2008
109_15_05_2008(1).pdf 

Zarządzenie Nr 110/08
w sprawie: w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.
110_19_05_2008(1).pdf 

Zarządzenie Nr 111/08
w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Lasowice Wielkie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14000 EURO Netto.
111_19_05_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 112/08
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich.
112_26_05_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 113/08
w sprawie: zmian układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2008
113_28_05_2008(1).pdf
zal1_113_28_05_2008(1).pdf
zal2_113_28_05_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 114/08
w sprawie: w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2008.
114_05_06_2008(1).pdf
zal1_114_05_06_2008(1).pdf
zal2_114_05_06_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 115/08
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
115_05_06_2008(1).pdf

 Zarządzenie Nr 116/08
w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2008
116_06_06_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 117/08
w sprawie: przygotowania przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego zespołu Reagowania.
117_06_06_2008(1).pdf

Zarządzenie Nr 118/08
w sprawie: zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2008
118_25_06_2008.pdf
zal1_118_25_06_2008.pdf
zal2_118_25_06_2008.pdf
zal3_118_25_06_2008.pdf
zal4_118_25_06_2008.pdf

Zarządzenie Nr 119/08
w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2008
File/119_30_06_2008.pdf

Zarządzenie Nr 120/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008
120_30_06_2008.pdf
zal1_120_30_06_2008.pdf

Zarządzenie Nr 121/08
w sprawie powołania Jowity Niedziela na pełnomocnika do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotyków i przemocy w rodzinie.
121_01_07_2008.pdf

Zarządzenie Nr 122/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
122_14_07_2008.pdf
zal1_122_14_07_2008.pdf

Zarządzenie Nr 123/08
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
123_24_07_2008.pdf

Zarządzenie Nr 124/08
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
124_29_07_2008.pdf

Zarządzenie Nr 125/08
w sprawie organizacji przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania kryzysowego.
125_05_08_2008.pdf

 Zarządzenie Nr 126/08
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/08 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 maja 2008 w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich.
126_04_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 127/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
127_11_08_2008.pdf
zal1_127_11_08_2008.pdf
zal2_127_11_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 128/08
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
128_14_08_2008.pdf
zal1_128_14_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 129/08
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektor Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich ngr Tomaszowi Jurczyk
129_14_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 130/08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Jurczyk - Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich
130_26_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 131/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
131_27_08_2008.pdf
zal1_131_27_08_2008.pdf
zal2_131_27_08_2008.pdf
zal3_131_27_08_2008.pdf
zal4_131_27_08_2008.pdf
zal5_131_27_08_2008.pdf

Zarządzenie Nr 132/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
132_03__09_2008.pdf
zal1_132_03__09_2008.pdf
zal2_132_03__09_2008.pdf

Zarządzenie Nr 133/08
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Nowak - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich - upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należacychdo własności gminy
133_09_2008.pdf

Zarządzenie Nr 134/08
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2008
134_03_09_2008.pdf
zal1_134_03_09_2008.pdf

Zarządzenie Nr 135/08
w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2008
135_24_09_2008.pdf
zal1_135_24_09_2008.pdf
zal2_135_24_09_2008.pdf
zal3_135_24_09_2008.pdf

Zarządzenie Nr 136/08
w sprawie zmian układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2008
136_06_10_2008.pdf
zal1_136_06_10_2008.pdf
zal2_136_06_10_2008.pdf

Zarządzenie Nr 137/08
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie
137_20_10_2008.pdf

Zarządzenie Nr 138/08
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na rok 2008
138_30_10_2008.pdf

Zarządzenie Nr 139/08
w sprawie zmiany układu wykonawczego na rok 2008
139_30_10_2008.pdf
zal1_139_30_10_2008.pdf

Zarządzenie Nr 140/08
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nasprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
140_04_11_2008.pdf
zal_1_140_04_11_2008.pdf
zal2_140_04_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 141/08
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nasprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
141_04_11_2008.pdf
zal_1_141_04_11_2008.pdf
zal_2_141_04_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 142/08
w sprawie zmian układu wykonawczego Budżetu Gminy na rok 2009
142_04_11_2008.pdf
zal1_142_04_11_2008.pdf
zal2_142_04_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 143/08
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy na rok 2009
143_12_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 144/08
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na rok 2008
144_20_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 145/08
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na rok 2008
145_25_11_2008.pdf


Zarządzenie Nr 146/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
146_26_11_2008.pdf
zal1_146_26_11_2008.pdf
zal2_146_26_11_2008.pdf

Zarządzenie Nr 147/08
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
147_01_12_2008.pdf
zal1_147_01_12_2008.pdf
zal2_147_01_12_2008.pdf
zal3_147_01_12_2008.pdf
zal4_147_01_12_2008.pdf
zal5_147_01_12_2008.pdf

Metryka

Liczba odwiedzin 4639
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-01-30 12:18:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-30 12:18:10