logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

W trakcie opracowania

15.07.2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2024 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wędryni

20.06.2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 czerwca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie

07.02.2024

Rejestr Urbanistyczny - przystąpienia

07.02.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie”

07.02.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wędryni.

07.02.2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie

07.02.2024

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

07.02.2024

Link do spotkania - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

07.02.2024

wyłożenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

07.02.2024

Wyłożenie - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chudoba