logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 23/15

Zarządzenie   Nr  23/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 11 lutego 2015 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) oraz art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych  którymi będą tablice ogłoszeń w następujących miejscach :

 

 1. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chocianowice,
 2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Ciarka,
 3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Gronowice,
 4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Małe,
 5. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Jasienie,
 6. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Oś,
 7. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Tuły,
 8. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Laskowice,
 9. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Trzebiszyn,
 10. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Wielkie,
 11. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chudoba,
 12. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Wędrynia,
 13. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Szumirad.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

Liczba odwiedzin 1443
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-02-11 10:46:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-11 10:46:55