logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie BUDOWA FARMY WIATROWEJ 'FW LASOWICE WIELKIE' O ŁĄCZNEJ MOCY DO 15 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lasowice Wielkie, 18 lutego 2016r.
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
        Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
 
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
że w dniu 18 lutego 2016r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 15 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami  wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Chocianowice.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 628
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-02-18 15:51:28
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-18 15:51:28