logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lasowice Wielkie 21.09.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Gminy Lasowice Wielkie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków Trzebiszyn z przepustowości średniodobowej 200m3/d na przepustowość średniodobową 400m3/d w miejscowości Trzebiszyn, powiat kluczborski, woj. opolskie ”      Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.8.2016
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn.
 Lasowice Wielkie 21.09.2016
 
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
 
ZAWIADOMIENIE
         Stosownie do art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i podaje się do wiadomości, że zostało wszczęte na żądanie inwestora Gminy Lasowice Wielkie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków Trzebiszyn z przepustowości średniodobowej 200m3/d na przepustowość średniodobową 400m3/d w miejscowości Trzebiszyn, powiat kluczborski, woj. opolskie ”      Równocześnie informuje się, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Sygnatura sprawy GK 6220.8.2016
 
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19  zapoznać się zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski  lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 860
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2016-09-21 17:45:25
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-21 17:45:25