logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E

GK.6733.7.2017.ZJ
 
 
                                                  
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 Lasowice Wielkie 04.07.2017r.
 
 
 
 
GK.6733.7.2017.ZJ
 
 
                                                  
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
          że w dniu 23 czerwca 2017r. zostało wszczęte na żądanie Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Świerklanach, w imieniu którego występuje Pani Aleksandra Leśniewska Wiertconsulting Sp. z o.o. - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m”, na dz. nr: 205/5; 205/3; 204/3; 205/12; 7/1; 9 arkusz mapy 1 w miejscowości Bąków, dz. nr: 421/103; 422/103; 112; 283/103; 449/113; 195/115; 114 arkusz mapy 1 w miejscowości Chocianowice.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 
 
 
Zamieszczono :
 
 1.   Tablica ogłoszeń w sołectwie Bąków
 2.   Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice 
 3.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 4.   Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kluczbork
 5.   Strona internetowa BIP Urzędu Miasta w Kluczborku
 6.   Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2441
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-07-05 10:04:54
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-05 10:04:54