logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK-7331-/P-3/08             OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
polegającego na :                                                                                        
 
„dobudowie budynku garażu o wymiarach 12,00 m x 8, 00 m x wys. około 6,00 m wraz z wykorzystaniem poddasza na salę w budynku remizy strażackiej  i wykonanie zjazdu z drogi powiatowej o szerokości 7,50 m ”
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie wsi Jasienie na dz. nr  954/88 k. m. 1  .
 
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
 
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 i piętro w formie pisemnej z podaniem
 
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego
 
zawiadomienia .

Metryka

Liczba odwiedzin 1071
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-07-09 22:32:18
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-07-09 22:32:18